SIMP  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Towarszystwo Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła

 

   

Zarząd

Władysław Kasieczka przewodniczący
Ireneusz Rąkoski v-ce przewodniczy (współpraca z przemysłem)
Zbigniew Cebulski Sekretarz (współpraca z Kołem Naukowym)
Wiktor Zalewski Członek Zarządu ds. współpracy z przemysłem
Łukasz Adrian Członek Zarządu ds. współpracy ze szkołami zawodowymi

 AKTUALNE KIERUNKI DZIAŁANIA

TOWARZYSTWA CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI I POMP CIEPŁA SIMP:

  • propagowaniem wiedzy technicznej w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji,
  • reprezentowanie interesów środowiska inżynierów i techników wobec władz administracyjnych, w tym współudział w tworzeniu prawa i norm;
  • współpraca z firmami produkującymi i montującymi urządzenia chłodnicze, jak też prowadzącymi działalność eksploatacyjną i konserwatorską;
  • współpraca ze szkołami i uczelniami w zakresie szkolenia specjalistów z chłodnictwa na różnych poziomach, a przede wszystkim podjęcie działań na rzecz przywrócenia kształcenia w zawodach potrzebnych dla branży;
  • udział w konferencji naukowo- technicznej DNI CHŁODNICTWA, inicjowanie wydań książek fachowych, czynny udział członków w Łódzkich Festiwalach Nauki, Techniki i Sztuki; członkowie Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP w Łodzi publikowali swoje prace w wielu czasopismach oraz brali udział w  konferencjach prezentując własne dokonania;
  • szkolenie własnych członków oraz udział w prowadzeniu kursów na zapotrzebowanie środowiska, inicjowanie i opiniowanie wniosków na rzeczoznawców i wykładowców SIMP, współpraca z innymi Sekcjami SIMP, organizacjami jak PZITS , SITS poż., KFCH, KIGCHiK, KUPCh;
  • organizowanie zebrań dyskusyjnych na aktualne tematy i wycieczek techniczno-szkoleniowych po obiektach wyróżniających się specjalnymi rozwiązaniami technicznymi;
  • działania na rzecz utworzenia listy specjalistów posiadających certyfikat potwierdzający kwalifikacje niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie projektowania i nadzoru. Byłby to odpowiednik uprawnień budowlanych dla inżynierów chłodnictwa i klimatyzacji, umożliwiających projektowanie i nadzór nad montażem instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych potrzebny z uwagi na częsty fakt takich wymagań na budowach, pomimo iż są to instalacje technologiczne.
 strona towarzystwa: www.schik.simp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *