SIMP  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Sekcje

SIMP, w skład którego wchodzi m. in. Koło Zakładowe przy PŁ, zostało założone w 1926 roku przez prof. Henryka Mierzejewskiego. Obecnie Stowarzyszenie jest ogólnopolską organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ponad 10 tys. inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności. Oddziały SIMP-u znajdują się w 49-ciu byłych miastach wojewódzkich Polski. Działalność statutową Stowarzyszenia wspiera sieć ponad 80-ciu ośrodków działalności gospodarczej, realizujących prace inżynierskie, głównie w obszarze mechaniki. W 1974 roku SIMP powołało Zespoły Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno-Technologicznego ZORPOT, których rzeczoznawcy świadczą usługi techniczne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. SIMP włącza się również aktywnie w działalność wspierającą organizacyjnie uczelnie techniczne oraz średnie szkoły o profilu technicznym. Ponadto SIMP jest wydawcą siedmiu czasopism naukowo-technicznych, w tym czasopisma Mechanik założonego 105 lat temu! Działalność SIMP-u coraz częściej ma zasięg wykraczający poza granice Polski. Stowarzyszenie bierze udział w organizowaniu konferencji międzynarodowych, a jego członkowie często zgłaszają akces do zagranicznych projektów i szkoleń. Na gruncie krajowym SIMP organizuje Dni Mechanika, liczne konferencje, sympozja, szkolenia i kursy doskonalenia zawodowego.

Prężnie działający Oddział Łódzki SIMP-u ma swoją siedzibę na placu Komuny Paryskiej 5a. W jego ramach funkcjonuje pięć sekcji (Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji, Towarzystwo Naukowo-Techniczne Obrabiarek i Narzędzi, , Sekcja Sterowania i Napędu Hydraulicznego, Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Sekcja Poligrafów) oraz osiem kół (m. in. Koło Zakładowe przy PŁ).

Nasze Koło Zakładowe zrzesza pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej. Aktywnie włączamy się w działalność SIMP, organizując m. in. coroczny konkurs na najlepszą pracę inżynierską o profilu mechanicznym, finansowaną przez Odział Łódzki SIMP. Prace te są następnie kierowane na, organizowane od 1999 roku, konkursy ogólnopolskie, na których zajmują czołowe miejsca. Innym przejawem naszej działalności są prace (ekspertyzy i wyceny techniczne) wykonywane przez członków Koła, będących jednocześnie rzeczoznawcami SIMP. Organizujemy także cykliczne spotkania członków Koła połączone z prezentacjami naszych osiągnięć oraz wycieczki do zakładów przemysłowych regionu łódzkiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *