SIMP  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Historia

Koło zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) przy Politechnice Łódzkiej powstało stosunkowo późno, mimo iż wielu pracowników  uczelni brało czynny udział w pracach odrodzonego po II wojnie światowej Oddziału łódzkiego SIMP i  nowo tworzącej się Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Z inicjatywy tych pracowników Uczelni przewodniczący Oddziału Łódzkiego SIMP powołał w marcu 1971r. Komitet Organizacyjny w składzie : prof. Z. Kornberger, doc. M. Mieszkowski, prof. J. Werner i dr inż. C. Wojtasik.

    W dniu 9 czerwca tegoż roku na zebraniu organizacyjnym powołane  zostaje do życia Koło Zakładowe SIMP przy PŁ, a organizatorem i pierwszym przewodniczącym Koła zostaje wybrany  na okres 1971- 75 doc. M. Mieszkowski. Funkcje przewodniczących zarządu  Koła w następnych latach pełnili kolejno:  z-ca prof. J. Gajl (1975-79), dr inż. Z. Gutowski (1979- 85),  prof. A. Koziarski  (1985-94), dr inż. M. Woźniak  (1994-95), dr hab. inż. M. Urbaniak (1995-2006) i od marca br. dr inż. J. Sawicki.

    Cały ten ponad 30-letni okres działalności Koła cechuje bliska współpraca z kolejnymi dziekanami Wydziału Mechanicznego, czego wynikiem było np.: typowanie wyróżniających się prac dyplomowych do nagród NOT, wymiana doświadczeń z IPPT- PAN, opracowanie Biuletynu oraz wystawa z okazji XXX- lecia Wydziału. Poza działalnością statutową Koło bierze czynny udział w comiesięcznych spotkaniach z przewodniczącymi kół zakładowych regionu łódzkiego łącznie z pokazami i prezentacją osiągnięć poszczególnych instytutów, także aktywnie współpracuje w zakresie wdrażania i utrwalania zasad etyki inżynierskiej. Koło jest także forum informacyjno-dyskusyjnym dla środowiska inżynierskiego w zakresie kształcenia, zmian programowych, a także procedur w uzyskiwaniu tytułu Euro- inżyniera. Obecnie liczba członków Koła wynosi 82 pracowników.

    Dotychczasowa działalność Koła wzbogaciła się o cykliczne organizowane seminaria na temat „Najnowsze osiągnięcia Pracowników Wydziału Mechanicznego” z udziałem pracowników i studentów Wydziału oraz członków innych kół naszego Stowarzyszenia w Regionie Łódzkim. Rokrocznie rozstrzygany jest przez Komisję Koła konkurs na najlepszą pracę magisterską o profilu mechanicznym, finansowany z Oddziału Wojewódzkiego SIMP. Prace laureatów kierowane są na konkurs ogólnopolski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *